Avando.az

Avando - Ölkənin parlaq peşəkarlarını və aparıcı şirkətlərini bir araya gətirir.
Released
Technologies
  • Vue / Nuxt / Pinia
  • CSS Modules (SCSS), Tailwind CSS
  • Fully Responsive
  • ES6
  • Vite