Ishvar.az

Azərbaycanda geniş şirkət və iş elanları bazasını mərkəzləşdirmək, iş axtaranlarla işçi axtaran şirkətləri bir-birilə əlaqələndirmək üçün yaradılmış veb platformadır.
Released
Technologies
  • Vue / Nuxt / Pinia
  • CSS Modules (Scss) / Tailwind CSS
  • Fully Responsive
  • ES6
  • Vite